Διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας TAXISnet την Δευτέρα 27/06/2011 από ώρα 15:30΄ έως 16:30΄

2011-06-27 15:10

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Δευτέρα 27/06/2011 και από ώρα 15:30 έως 16:30, οι υπηρεσίες του TAXISnet (υποβολή  δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώσεων εισοδήματος Νομικών Προσώπων και δηλώσεων Φ.Μ.Υ.) δεν θα είναι διαθέσιμες, λόγω εργασιών αναβάθμισης που απαιτούνται για την εγκατάσταση της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής της Προσωρινής Δήλωσης Παρακρατούμενων Φόρων πλην Μισθωτών Υπηρεσιών.
Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων θα λειτουργεί κανονικά.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Πηγή ΓΓΠΣ