ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - Υπ. Οικονομικών-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (6ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2010

2010-07-20 17:41

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

      ΝΙΚΗΣ 5-7

      10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ           TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@mnec.gr

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010

Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (6ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2010:

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (6ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2010:

                       
20/7/2010          
                       
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (6ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2010      
         
                       
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010        
ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 6η        
                       
                       
Κατηγορία Δηλώσεις Φορολογούμενο Φόρος Φορολογικά Ενήμεροι          
  Πλήθος % Εισόδημα   Πλήθος %          
Χρεωστικές 127.696 25,12 3.763.046.942 248.971.519 94.262 73,82          
Πιστωτικές 134.000 26,36 2.989.003.018 -91.587.857 99.710 74,41          
Μηδενικές 246.586 48,52 1.888.512.753 0 189.027 76,66          
ΣΥΝΟΛΟ 508.282 100,00 8.640.562.713 157.383.662 382.999 75,35          
                       
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 508.282 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 382.999 δηλαδή ποσοστό 75,35% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας. Έγινε επεξεργασία 536.077 δηλώσεων εκ των οποίων 64.226 υπεβλήθησαν μέσω Internet και 471.851 μέσω των Δ.Ο.Υ.        
20/7/2010          
                       
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 6ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2010      
         
                       
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010        
ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 1η έως και 6η        
                       
                       
Κατηγορία Δηλώσεις Φορολογούμενο Φόρος Φορολογικά Ενήμεροι          
  Πλήθος % Εισόδημα   Πλήθος %          
Χρεωστικές 763.447 24,24 22.670.036.999 1.391.864.682 586.891 76,87          
Πιστωτικές 917.191 29,13 21.282.160.730 -661.438.073 702.751 76,62          
Μηδενικές 1.468.481 46,63 11.274.952.050 0 1.152.864 78,51          
ΣΥΝΟΛΟ 3.149.119 100,00 55.227.149.779 730.426.609 2.442.506 77,56          
                       
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 3.149.119 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 2.442.506 δηλαδή ποσοστό 77,56% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.