Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (11ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2010:

2010-10-20 18:28

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (11ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 11η

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία

Δηλώσεις

Φορολογούμενο

Φόρος

Φορολογικά Ενήμεροι

 

 

 

 

Πλήθος

%

Εισόδημα

Πλήθος

%

 

 

 

Χρεωστικές

84.941

29,05

2.780.983.703

239.250.809

55.609

65,47

 

 

 

Πιστωτικές

78.551

26,87

1.878.240.884

-64.282.868

53.496

68,10

 

 

 

Μηδενικές

128.876

44,08

934.463.484

0

97.050

75,30

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

292.368

100,00

5.593.688.071

174.967.941

206.155

70,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 292.368 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 206.155 δηλαδή ποσοστό 70,51% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 11ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 1η έως και 11η

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία

Δηλώσεις

Φορολογούμενο

Φόρος

Φορολογικά Ενήμεροι

 

 

 

 

Πλήθος

%

Εισόδημα

Πλήθος

%

 

 

 

Χρεωστικές

1.339.081

25,05

40.050.643.232

2.676.079.770

979.148

73,12

 

 

 

Πιστωτικές

1.489.091

27,86

34.164.240.764

-1.070.869.684

1.105.112

74,21

 

 

 

Μηδενικές

2.516.774

47,09

19.125.347.642

0

1.938.599

77,03

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

5.344.946

100,00

93.340.231.638

1.605.210.086

4.022.859

75,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 5.344.946 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 4.022.859 δηλαδή ποσοστό 75,26% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.