ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

2010-07-20 17:53

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    ΝΙΚΗΣ 5-7

    10180 ΑΘΗΝΑ

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2

    FAX: 210-3332559

    e-mail : press@minfin.gr

    Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010

    Ανακοίνωση σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Ιουνίου 2010:

    Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2010, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 9.754 εκατ. ευρώ από 17.866 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2009 και περιορίστηκε κατά 45,4% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 39,5%, με βάση το σύνολο των μέτρων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής.

    Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου του 2010 οφείλεται τόσο στη μείωση των δαπανών όσο και στην αύξηση των εσόδων και έχει επιτευχθεί πριν ακόμη αποδώσουν πλήρως τα δημοσιονομικά μέτρα του 2010, όπως για παράδειγμα η αύξηση του ΦΠΑ κατά 2 μονάδες που ισχύει από την 1η Ιουλίου 2010.

    Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 7,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 13,7%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην είσπραξη εσόδων ύψους 789 εκατ. € από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων για τη χρήση του 2008, στις αυξημένες εισπράξεις από ΕΦΚ και αναλογούντα ΦΠΑ καυσίμων, καπνού και αλκοολούχων ποτών, λόγω της αναπροσαρμογής των συντελεστών φορολόγησής τους, στην είσπραξη εσόδων ύψους 275 εκατ. € από το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και στη μείωση των επιστροφών φόρων κατά 181 εκατ. € σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους.

    Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στο ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκαν κατά 12,5% έναντι στόχου για μείωση κατά 5,5%. Ειδικότερα οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες 12,3% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 5,8% και οι τόκοι κατά 13,3% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 5,6%.

    Η μείωση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των δαπανών για Ασφάλιση και Περίθαλψη (μείωση των επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 1.379 εκατ. € σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009), των λειτουργικών και λοιπών δαπανών, όπως των επιχορηγήσεων και των καταναλωτικών δαπανών (μείωση κατά 1.066 εκατ. €), των αποδόσεων εσόδων τρίτων κατά 769 εκατ. €. και τέλος των δαπανών για Αποδοχές και Συντάξεις κατά 374 εκατ. €,

    Οι δαπάνες τέλος του ΠΔΕ είναι περιορισμένες κατά 39,8%, ενώ τα έσοδα του μειώθηκαν κατά 40,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.