Εργασίες αναβάθμισης υπηρεσιών TAXISnet 13:30-14:30 για την προσθήκη εφαρμογής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών / Προμηθευτών

2011-07-01 10:53

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Παρασκευή 01/07/2011 και από ώρα 13:30 έως 14:30, οι υπηρεσίες του TAXISnet (υποβολή  δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώσεων εισοδήματος Νομικών Προσώπων και δηλώσεων Φ.Μ.Υ.) δεν θα είναι διαθέσιμες, λόγω εργασιών αναβάθμισης που απαιτούνται για την εγκατάσταση της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών / Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων.
Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων θα λειτουργεί κανονικά.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Πηγή: ΓΓΠΣ