Σύμβαση με την Εθνική Τράπεζα για διάθεση ομολόγων για τα χρέη των νοσοκομείων της περιόδου 2007-2009

2010-12-09 09:30

  

   Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

    Σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, ο Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μιχάλης Τιμοσίδης  ολοκλήρωσε σήμερα με την Υπουργό Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και τον Υφυπουργό Οικονομικών τη σύμβαση με την Εθνική Τράπεζα (Δ/νων Σύμβουλος) για τη διάθεση των ομολόγων για τα χρέη των νοσοκομείων 2007-9 (ύψους άνω των 5 δισ. ευρώ), που θα διατεθούν έως 31/12/10,  μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Περαιτέρω, υπογράφηκαν από τον Υφυπουργό Οικονομικών αποφάσεις για επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 800 εκατ. ευρώ και του Ι.Κ.Α. και του Ο.Γ.Α. με 350 εκατ. ευρώ, με στόχο να καλυφθούν υποχρεώσεις των νοσοκομείων του 2010. ΄Ήδη ενημερώθηκαν από τον Υφυπουργό Οικονομικών οι Διοικητές των δύο ασφαλιστικών Ταμείων και από το Γενικό Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Νικόλαο Πολύζο οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και οι Πρόεδροι των Συλλόγων Προμηθευτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ. Οι τελευταίοι κλήθηκαν για τις 14/12/10 για την τελική για το 2010 συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τόσο για την αιτηθείσα έκπτωσή τους για τις αγορές του 2010, όσο και για το νέο σύστημα προμηθειών,  με βάση το νομοσχέδιο.

 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ