ΓΓΠΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου ΓρΓΓΠ0001851 ΕΞ 2010 01.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ

2010-12-02 17:23