Ανακοίνωση σχετικά με την ανάρτηση προς διαβούλευση του προσχεδίου νόμου «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας

2011-03-24 15:25

  

Αναρτήθηκε προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/minfin/?p=869, μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη 29 Μαρτίου 2011.

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών