Αλλαγές ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία λήψης του μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας κατά υπαλλήλων που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ζητά η ΓΓΔΕ

2015-03-16 10:42

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, με βάση πραγματικά στοιχεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΓΓΔΕ από τα οποία αποδεικνύεται ότι ένας στους τρεις υπαλλήλους που τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία είτε αθωώνεται είτε του επιβάλλεται ποινή που δεν δικαιολογεί την αργία (π.χ πρόστιμο 15 ημερών, επίπληξη κλπ), απέστειλε στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης πρόταση, ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία λήψης του μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας κατά υπαλλήλων που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.
Συγκεκριμένα προτείνεται να μην τίθενται οι υπάλληλοι σε αυτοδίκαιη αργία με την παραπομπή τους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο αλλά να εξετάζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο η θέση ή μη του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος για το οποίο παραπέμπεται. Επίσης προτείνεται σε όσες περιπτώσεις κριθεί απαραίτητο από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο η λήψη του μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας, αυτή να έχει εφαρμογή από την κοινοποίηση της απόφασης στον υπάλληλο χωρίς αναδρομική εφαρμογή (σήμερα ισχύει αναδρομικά από την παραπομπή του υπαλλήλου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο).
Στόχος της πρότασης είναι το μέτρο της αυτοδίκαιης αργίας να λαμβάνεται μόνο σε βάρος όσων έχουν υποπέσει σε βαριά παραπτώματα, ώστε να μην αμαυρώνεται η εικόνα των υπαλλήλων για μικροπταίσματα, η οποία δεν αποκαθίσταται ακόμη και με την αθώωση τους, δεδομένου ότι με την υφιστάμενη κατάσταση από τη θέση σε αυτοδίκαιη αργία μέχρι την έκδοση τυχόν απόφασης αθώωσης του υπαλλήλου μεσολαβεί σημαντικό χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα εξοικονομείται προσωπικό για την αποτελεσματική λειτουργία της Γ.Γ.Δ.Ε.