Ανακοίνωση σχετικά με τα στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης

2011-04-01 14:24

  

Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσιοποιεί τα στοιχεία Γενικής Κυβέρνηση σε ταμειακή βάση για τον μήνα Ιανουάριο 2011 και τα στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Υπουργείων, Περιφερειών και ΝΠΔΔ ως τον Ιανουάριο του 2011.

Περιλαμβάνονται σε επιπλέον πίνακα οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης που απέστειλαν στοιχεία Φεβρουαρίου, καθώς και αυτοί που δεν απέστειλαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 2/22717/0094/09-03-2011 (ΦΕΚ 474/τα.Β΄/2011).

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών