Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/146/20.5.2009 Ρύθμιση οφειλών

2009-05-20 20:47

Αθήνα 20/5/2009
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/146

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 33 092
FAX : 210 52 23 228
E  mail : asfika@otenet.gr
Αθήνα 20/5/2009
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/146

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση οφειλών»

Μετά τη δημοσίευση των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.3762/09 (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/15-5-09) σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζονται καθυστερούμενες και ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων (κοινών και οικοδομοτεχνικών έργων) προς το Ι.Κ.Α.  Ε.Τ.Α.Μ., σας διαβιβάζουμε συνημμένα :

α) Δελτίο Τύπου προκειμένου να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων προς ενημέρωση και γνωστοποίηση των εργοδοτών όσον αφορά τον τρόπο ρύθμισης και

β) Αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση των οφειλών σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις προκειμένου να υποβληθεί από τους εργοδότες.

Λεπτομέρειες για την εφαρμογή των προαναφερθέντων διατάξεων θα σας δοθούν με σχετική εγκύκλιό μας και η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α.  Ε.Τ.Α.Μ..
Συν/να : 2 φύλλα