Εργασίες αναβάθμισης υπηρεσιών TAXISNet 11:00-12:00 για την προσθήκη δυνατότητας τμηματικής πληρωμής Φ.Π.Α.

2011-07-14 11:00

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Πέμπτη 14/07/2011 και από ώρα 11:00 έως 12:00, οι υπηρεσίες του TAXISnet (υποβολή  δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώσεων εισοδήματος Νομικών Προσώπων, δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων και δηλώσεων Κ.Β.Σ.) δεν θα είναι διαθέσιμες, λόγω εργασιών αναβάθμισης που απαιτούνται για την εγκατάσταση της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής των περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α., με το πλεονέκτημα της καταβολής του φόρου σε δόσεις.
Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων θα λειτουργεί κανονικά.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

 TAXISnet 14.07.2011