Ηλεκτρονική υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταβολή του φόρου σε δόσεις

2011-07-11 16:25

TAXISnet 11.07.2011
                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
    Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. με το πλεονέκτημα της καταβολής του φόρου σε δόσεις, θα είναι τεχνικά έτοιμη στις 14/07/2011. Η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σχετικής απόφασης. 

Πηγή ΓΓΠΣ