Ανακοίνωση σχετικά με την τελευταία ειδοποίηση προς τους φορολογουμένους που δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2011

2011-04-28 13:27

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, στις 11 Απριλίου 2011, είχε αποστείλει  18.000 ηλεκτρονικά μηνύματα σε φορολογούμενους με βιβλία Γ΄ κατηγορίας βιβλίων, που δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2011, εκ των οποίων συμμορφώθηκαν 1235 φορολογούμενοι.

Ήδη, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποστολής του δεύτερου e-mail εντοπισμού για όσους δεν έχουν συμμορφωθεί, δίνοντάς τους μια τελευταία ευκαιρία για συμμόρφωση, μέχρι την Τετάρτη 4 Μαΐου.

Η διαδικασία του αυτοματοποιημένου ελεγκτικού προγράμματος θα ολοκληρωθεί με τον στατιστικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης γι’ αυτούς που θα αγνοήσουν και την τελευταία προειδοποίηση με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

Από τους 1.235 παραπάνω φορολογούμενους, οι 830 είχαν δηλωθέντα Ακαθάριστα Εισοδήματα (τζίρο) πάνω από 50.000 ευρώ με ανάλυση ως ακολούθως:

Με ακαθ. εισοδ. για τα έτη 2009 και 2010 πάνω από 1.000.000 ευρώ: 276

Με ακαθ.  εισοδ. για το έτος 2010 πάνω από 1.000.000 ευρώ: 42

Με ακαθ. εισοδ. για τα έτη 2009 και 2010 πάνω από 500.000 ευρώ: 137

Με ακαθ. εισοδ. για το έτος 2010 πάνω από 500.000 ευρώ: 35

Με ακαθ. εισοδ. για τα έτη 2009 και 2010 πάνω από 50.000 ευρώ: 298

Με ακαθ. εισοδ. για τα έτος 2010 πάνω από 50.000 ευρώ: 42

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών