Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες

2011-08-22 16:17

   Παρατείνεται, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου μέχρι  τις 26 Σεπτεμβρίου 2011 η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες. Η παράταση της προθεσμίας αφορά παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2010.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών