Ανακοίνωση σχετικά με την επιστροφή Φ.Π.Α. και διευκρινίσεις για την ΠΟΛ 1072

2010-06-02 17:14

Αθήνα, 02.06.2010 

 

Με την Υπουργική Απόφαση 1072 της 26ης Μαΐου 2010 παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 η προθεσμία επιστροφής Φ.Π.Α., παρατείνοντας την ημερομηνία της Υπουργικής Απόφασης της 1ης Μαρτίου 2010.

Διευκρινίζεται ότι με την συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση ο Φ.Π.Α. συνεχίζει να επιστρέφεται στους δικαιούχους μετά από προσωρινό έλεγχο ή σε ειδικές περιπτώσεις από τακτικό έλεγχο και δεν παγώνει η επιστροφή, όπως λανθασμένα αναφέρεται σε δημοσιεύματα. Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η καταστρατήγηση των επιστροφών φόρου χωρίς έλεγχο για πλαστά και εικονικά τιμολόγια σε δήθεν δικαιούχους.