Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, των υποχρέων της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.3867/

2011-01-28 11:46

  

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι με την υπ. αρ. Δ12 Α/201/ΕΞ 2011/ ΠΟΛ. 1012/ 24.1.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Κουσελά, η προθεσμία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, από τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.3867/2010(νοσοκομεία του ΕΣΥ, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ΠΓΝ Παπαγεωργίου, Αιγινήτειο Νοσοκομείο Αθηνών, του Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών και ΟΚΑΝΑ) κατά την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων για την εξόφληση των οφειλών προς τους προμηθευτές τους και κατ΄ εφαρμογή αυτού του άρθρου, που έληξε την 15η Ιανουαρίου 2011 παρατείνεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2011.

Η σχετική απόφαση θα αναρτηθεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αμέσως μετά την δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ.

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών