Φωτοβολταϊκά: Εμπλοκή στην αρτιότητα των οικοπέδων

2009-07-16 14:43

Νέα εμπλοκή προκαλείται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ισχύος 20-150 KW, καθώς η απόφαση που εξέδωσε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, στις 6 Ιουλίου, απαιτεί να εγκαθίστανται υποχρεωτικά σε οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκης.

Συγκεκριμένα, οι εξαγγελίες του υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, από τις 20 Μαΐου, προέβλεπαν ότι τα φωτοβολταϊκά με ισχύ έως και 150 KW, εφόσον έχουν εξαιρεθεί από την ΡΑΕ για την έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα μπορούν να εγκαθίστανται σε οικόπεδα μη άρτια και οικοδομήσιμα, με κάλυψη 80% και θα εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Ωστόσο, στην τελική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ ορίζεται ότι από την υποχρέωση εγκατάστασης σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εξαιρούνται μόνο τα φωτοβολταϊκά ισχύος έως 20 KW, ενώ αυτά με ισχύος από 20-150 KW θα πρέπει να εγκαθίστανται υποχρεωτικά σε οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε διαβούλευση με το ΥΠΕΧΩΔΕ, προκειμένου να βρεθεί λύση, καθώς η ρύθμιση αυτή του ΥΠΕΧΩΔΕ θέτει εκτός προοπτικής υλοποίησης μερικές χιλιάδες επενδύσεις. Σε πρώτη φάση, εξετάζεται η δυνατότητα να ανασταλεί το μέτρο για τις εγκεκριμένες αιτήσεις.

Ωστόσο, με δεδομένο ότι από τις 6.840 αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στη ΡΑΕ, έχουν εγκριθεί οι 3.203, μένουν για αξιολόγηση ακόμη 2.854, για τις οποίες μένουν ελάχιστες πιθανότητες υλοποίησης, εφόσον αφορούν σε φωτοβολταϊκά, που πρόκειται να εγκατασταθούν σε μη άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα.

πηγή η ναυτεμπορική