Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά στα παρακάτω νούμερα τηλεφώνου και ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

2011-10-07 15:09

Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55-57

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ. 17671

Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά στα παρακάτω νούμερα τηλεφώνου και ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

-   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Ο.Υ.                        2131613350        dntisdoyfaeathinon@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ                2131613360         d.floriotis@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ      ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ    2131613448         lazaretou@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                       2131613387         eisodima@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Α.                                    2131613480          fpa@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ                                2131613436         esoda@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ            2131613474         parakratoumeni@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ                           2131613489        dikastiko@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΤΜΗΜΑ Κ.Β.Σ.                                     2131613397             

-   ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟ                                2131613380        mitroo@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ                        2131613347

-   ΤΑΜΕΙΟ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ                            2131613423        esoda@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                       2131613300                                              

Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ