Αρ. Πρωτ.Φ.80020/οικ.19225/704 16.09.2010 Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄). Ρυθμίσεις Προσωπικού ΟΤΑ.

2010-10-19 20:17