ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Π. Φ80000/ οικ.19508/1463 Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 41 του ν. 3863/2010

2010-10-03 11:58

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αθήνα , 16/09/2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                  Α.Π. Φ80000/ οικ.19508/1463

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ .ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ    

Δ/ΝΣΗ  ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α                    

                                                                    

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση διατάξεων  άρθρου 41 του ν. 3863/2010

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α 115/15-7-2010 δημοσιεύτηκε ο ν. 3863 « Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις » .

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου αυτού αλλάζει η σειρά κατάταξης των απαιτήσεων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΚΑ και πλέον υπάγονται στην περίπτωση 3 του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφόσον οι απαιτήσεις προέκυψαν έως την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης

 

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του κοινοποιούμενου άρθρου.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ