ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.20854 / 1202 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011.