Ανακοίνωση σχετικά με την εκκαθάριση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) και Έκτακτης Εισφοράς 2009.

2010-06-30 14:51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : press@minfin.gr

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010

Ανακοίνωση σχετικά με την εκκαθάριση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) και Έκτακτης Εισφοράς 2009:

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ολοκλήρωσε την επεξεργασία για 909.245 εκκαθαρίσεις Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) και Έκτακτης Εισφοράς 2009.
Η εκκαθάριση αυτή (1η αποστολή) περιλαμβάνει 474.551 μηδενικά και 434.694 χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα, εκ των οποίων στα 29.115 προκύπτει και έκτακτη εισφορά ακινήτων.
Η ταχυδρομική αποστολή ξεκίνησε χθες, Τρίτη 29 Ιουνίου, και οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν τα βεβαιωμένα ποσά μέχρι την Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010.