Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (5ης αποστολής) του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) και Έκτακτης Εισφοράς Φυσικών Προσώπων 2009

2010-12-10 17:45

  

    Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (5ης αποστολής) του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) και Έκτακτης Εισφοράς Φυσικών Προσώπων 2009

 

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών