Διευκρινιστικές ερωταπαντήσεις για το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.).

2010-09-28 15:31

  

Παραδείγματα ΕΤΑΑ

Παράδειγμα 1Ο

ΕΡ: Ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ έχει συμπληρώσει 33 χρόνια ασφάλισης και το 58ο έτος της ηλικίας του. Έχει υπηρετήσει δύο χρόνια στρατιωτικής θητείας.

Πότε θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και πότε μπορεί να πάρει τη σύνταξη του;

 

ΑΠ: Ο παραπάνω ασφαλισμένος  έχει τις εξής επιλογές:

1.    Με αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας οπότε θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με την συμπλήρωση του 60ου έτους της  ηλικίας του.

2.    Να συνεχίσει την ασφάλιση του οπότε συμπληρώνει  35ετία το 2012. Στην  περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης για να συνταξιοδοτηθεί και το 60ο έτος της ηλικίας. Το όριο ηλικίας θα το έχει συμπληρώσει και για τα επιπλέον δύο χρόνια μπορεί να αναγνωρίσει από τα νέα «πλασματικά» χρόνια όπως για παράδειγμα τα χρόνια σπουδών ή να αναγνωρίσει τα χρόνια στρατιωτικής θητείας.

 

Παράδειγμα 2Ο   

ΕΡ: Γυναίκα ασφαλισμένη στο Ταμείο Νομικών έχει συμπληρώσει το 2010, 29 έτη ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας της.  Πότε μπορεί να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και πότε μπορεί να συνταξιοδοτηθεί;

 

ΑΠ: Η παραπάνω ασφαλισμένη δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010, αφού απαιτούνται 35 έτη ασφάλισης για να πάρει σύνταξη στο 58ο έτος της ηλικίας της.  Εφόσον συνεχίσει την ασφάλισή της, το 2012 μπορεί να αναγνωρίσει όσα έτη απαιτούνται για την συμπλήρωση 35 έτη ασφάλισης.  Έτσι λοιπόν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012 και η σύνταξη θα καταβληθεί εφόσον συμπληρωθούν το 59ο έτος της ηλικίας και 37 συνολικά έτη ασφάλισης.

 

 Παράδειγμα 3Ο   

ΕΡ: Μητέρα ανήλικου παιδιού είναι ασφαλισμένη στο Ταμείο Νομικών και έχει συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης και το 52ο έτος της ηλικίας της.  Πότε θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και πότε μπορεί να συνταξιοδοτηθεί;

 

ΑΠ: Η παραπάνω ασφαλισμένη μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της, αφού έχει ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.  Το δικαίωμά της μπορεί να το ασκήσει οποτεδήποτε μετά την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της, ανεξάρτητα εάν έχει ενηλικιωθεί το παιδί της.

 

Παράδειγμα 4Ο   

ΕΡ: Ασφαλισμένος στο ΤΣΑΥ έχει συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας του και 30 έτη ασφάλισης.  Πότε θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και πότε μπορεί να πάρει τη σύνταξή του;

ΑΠ:  Ο παραπάνω ασφαλισμένος εφόσον συνεχίσει την ασφάλισή του, συμπληρώνει 31 έτη ασφάλισης το 2011.  Μπορεί να αναγνωρίσει το 2011, 4 έτη πλασματικά οπότε συμπληρώνει 35ετία με την οποία θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.  Για να πάρει σύνταξη θα χρειαστεί να συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και το 60ο έτος της ηλικίας.  Έτσι λοιπόν, συνταξιοδοτείται το 2013, με 33 έτη εργασίας και αναγνώριση 4 επιπλέον ετών.