Δηλώσεις του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

2010-10-18 16:24

  

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από σήμερα 18 Οκτωβρίου στον ΟΑΕΕ, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:

«Η ΕΣΕΕ χαιρετίζει και στηρίζει την έναρξη της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, που ανοίγει το δρόμο για τον περιορισμό των δαπανών υγείας κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η επιτυχής εφαρμογή του μέτρου θα βοηθήσει τον ΟΑΕΕ να εκσυγχρονιστεί αλλά και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του, αφού η φαρμακευτική δαπάνη αντιστοιχεί στο 40% της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης προς τον ασφαλιστικό μας φορέα.

Το σχέδιο της «ηλεκτρονικής συνταγογράφησης» μπορεί να προβλέπει οι συνταγές να καταχωρούνται από τους γιατρούς ηλεκτρονικά, να εκτελούνται, επίσης, ηλεκτρονικά από τους φαρμακοποιούς και να εκκαθαρίζονται ηλεκτρονικά από το Ταμείο, σκοπός, όμως, του νέου σχεδίου θα πρέπει να είναι οι ασφαλισμένοι ασθενείς του ΟΑΕΕ να εξυπηρετούνται άμεσα και ανθρώπινα».