Δελτίο Τύπου της ΕΣΕΕ για Ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 15%

2010-11-01 15:53

  

«Ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 15% προτείνει η ΕΣΕΕ με εξαίρεση τα είδη πρώτης ανάγκης»

Η ΕΣΕΕ με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωσταντίνου προτείνει την υιοθέτηση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 15% με την εξαίρεση των ειδών πρώτης ανάγκης.

Όπως αναφέρει στην επιστολή της αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αύξησης των φορολογικών συντελεστών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση της άμεσης ή έμμεσης φορολογίας θα κατέληγε όχι μόνο στη διεύρυνση της ύφεσης, αλλά και στη μείωση, αντί αύξησης, των δημοσίων εσόδων. Παράλληλα, κάθε μέτρο πολιτικής πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα το μεγάλο ζήτημα της σταθεροποίησης και επανεκκίνησης της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΣΕΕ προτείνει αντί την μετάταξη του ΦΠΑ από 11% σε 13% ή 23% την υιοθέτηση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 15% με την εξαίρεση ορισμένων ειδών πρώτης ανάγκης που είναι σκόπιμο να παραμείνουν στον χαμηλό συντελεστή ως έχει σήμερα.

Η υιοθέτηση αυτής της πρότασης θα αποτελέσει ένα σοβαρό όπλο του κινήματος των αποδείξεων και θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η τελική τιμή κατά 8%, αφού πλέον ο φόρος θα αντιπροσωπεύει το 1/6 αντί του ¼ της τελικής τιμής ενός προϊόντος με ταυτόχρονη ελάφρυνση των καταναλωτών και της αγοράς. Ταυτόχρονα θα αυξηθούν οι εισπράξεις του Δημοσίου κατά (2,8 δις ) ενώ παράλληλα θα αυξηθεί αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών κατά περίπου 1 δις ευρώ.

Όπως είναι γνωστό η ΕΣΕΕ στηρίζει τους στόχους του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν:

  1. Στην διεύρυνση της φορολογικής βάσης
  2. Στην online σύνδεση επιχειρήσεων με Δ.Ο.Υ
  3. Στην ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων
  4. Στις ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων
  5. Στην αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού
  6. Στην ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισοδήματος
  7. Στην κατάργηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων
  8. Στην εξάλειψη των ανέλεγκτων χρήσεων
  9. Στη δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης φορολογούμενου και κράτους
  10. Στη μείωση των φορολογικών συντελεστών σε συνεπείς και ενήμερους φορολογούμενους

Ελπίζουμε ότι τόσο η πρότασή μας σχετικά με το ενιαίο ΦΠΑ όσο και το σύνολο των θέσεών μας θα γίνουν καταρχήν αποδεκτές και θα αποτελέσουν τη βάση για την αποδοτικότερη σύνδεση της φορολογικής πολιτικής με την ανάπτυξη της οικονομίας και την επιβίωση των επιχειρήσεων.