Δελτίο Τύπου της ΕΣΕΕ για τη ΔΕΘ

2010-09-14 12:33

  

Ημ/νία Δημοσίευσης: 13/09/2010

 

«Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, το ελληνικό εμπόριο δηλώνει ότι συστρατεύεται σε μια συλλογική μάχη επιβίωσης».

Παρότι το γενικότερο πνεύμα των δηλώσεων και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ κινήθηκε στη στρατηγική ελπίδας και απηχούσε μια ανάγκη να διαμορφωθεί ένα αισιόδοξο κλίμα στην κοινωνία και στην αγορά, η πραγματικότητα που βιώνει η ελληνική επιχειρηματικότητα και ο Έλληνας καταναλωτής απέχει πολύ από το στόχο αυτό.

Αμέσως μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Β. Κορκίδης δήλωσε: «Ακούσαμε ότι «ναι γίνεται». Δεν ακούσαμε όμως το «πως γίνεται» και «μέχρι πότε» θα γίνεται. Το μόνο που ξεκαθαρίστηκε είναι ότι τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης δεν πρόκειται να καταγραφούν, στην πραγματική οικονομία, πριν το 2013.

Εκτιμούμε το γεγονός ότι ακούσαμε επαίνους για τις θυσίες μας και συμφωνούμε σε μια συλλογική μάχη όλων για την επιβίωση. Θέλουμε να πάμε μπροστά, όμως στο ελληνικό εμπόριο παραμένουν απαράλλαχτα τα ίδια ερωτήματα και μάλιστα χωρίς ικανοποιητικές απαντήσεις. Γνωρίζουμε ότι η λύση δεν θα είναι απλή και πρέπει να προκύψει από έναν συνδυασμό συντονισμένων ενεργειών της Κυβέρνησης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Από την ομιλία του Πρωθυπουργού, διακρίναμε μια αλλαγή πλεύσης και μια στροφή στην ενίσχυση της υγιούς Μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Η Κυβέρνηση φαίνεται να αποφάσισε την «ανακαίνιση» την Οικονομικής της Πολιτικής, τους ρυθμούς υλοποίησης και τις προτεραιότητές της».

Το αίτημα της ΕΣΕΕ για μια νέα ρύθμιση «σκούπα» φορολογικών και ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων, με προτεραιότητα στην αναγνώριση του συνεπούς φορολογούμενου, έγινε εν μέρει αποδεκτό από το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης. Δεν θα πρέπει να λογίζεται όμως ως παροχή, αφού είναι μια νέα καταβολή από τις επιχειρήσεις που αφορά στην περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων και όχι βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών. Ουσιαστικά πρόκειται για μια περαίωση εκκρεμοτήτων Κράτους -φορολογουμένων η οποία προέρχεται από τις ελεγκτικές ανεπάρκειες του πρώτου.

Η μείωση κατά 4% (από 24% σε 20%) της φορολογίας των μη διανεμόμενων κερδών των επιχειρήσεων που επανεπενδύονται, αξιολογείται θετικά από την ΕΣΕΕ, αν και αφορά κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση όμως ότι θα υπάρξουν επαρκή κέρδη για επανεπένδυση.

Όσον αφορά την εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό για έναν «χάρτη επιχειρηματικότητας», η ΕΣΕΕ έχει ήδη ξεκινήσει να αποτυπώνει τον επιχειρηματικό χάρτη του εμπορίου στην «ΓΕΩΒΑΣΗ». Σε αυτή την κατεύθυνση, ελπίζουμε ότι η κάρτα του πολίτη θα βοηθήσει στην απλοποίηση διαδικασιών που σχετίζονται με την επιχειρηματική λειτουργία.

Επισυνάπτεται αναλυτικά η πρόταση της ΕΣΕΕ όπως κατατέθηκε στο οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης για την περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων, όπου προτείνεται η παροχή περισσότερων κινήτρων προς τον συνεπή φορολογούμενο, με στόχο να δημιουργήσουμε παραδείγματα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή.