Δήλωση Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ( Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις Ε1, Ε2, Ε3)

2012-05-09 15:57

  Σ Υ Χ Ν Ε Σ   Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ   -   Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

 1. Αδυναμία χρήσης κωδικών πρόσβασης

  Αν είστε νέος/νέα χρήστης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. ή αν ζητήσατε εκ νέου κωδικούς επειδή τους έχετε χάσει, αν δηλαδή λάβατε μόλις το ηλεκτρονικό μήνυμα με τους κωδικούς σας πρόσβασης, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος από αύριο το πρωί.
  Αν έχετε κωδικούς πρόσβασης από παλαιότερα, ελέγξτε την πιθανότητα να περιέχουν (και οι δύο ή ο ένας από αυτούς) ελληνικούς χαρακτήρες. Σε τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε για την μετατροπή των κωδικών σας (στην σελίδα που αφορά στις ηλεκτρονικές υποβολές, στην πρώτη επιλογή, θα βρείτε αυτή τη δυνατότητα) ώστε να περιέχουν μόνο λατινικούς χαρακτήρες ή αριθμούς. Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος από το πρωί της επόμενης μέρας, μετά την τροποποίηση των κωδικών σας.

 2. Εγκυρότητα εκκαθαριστικού σημειώματος

  Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα που μπορείτε να εκτυπώσετε αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσής σας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό. Η επιστροφή ή εξόφληση του πιστωτικού ή χρεωστικού ποσού φόρου γίνεται, με τη γνωστή σας διαδικασία, μετά την αποστολή από τη Γ.Γ.Π.Σ. του εκκαθαριστικού σημειώματος, το οποίο θα λάβετε ταχυδρομικώς σε σύντομο χρονικό διάστημα (συνήθως 5-25 ημέρες).
  Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε φορέας/αποδέκτης του Εκκαθαριστικού σας Σημειώματος αμφισβητήσει την εγκυρότητά του, μπορείτε να του υποδείξετε να επισκεφθεί το δικτυακό μας τόπο (www.gsis.gr) και να ακολουθήσει τη διαδρομή:

  • On line Υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις (ή Υπηρεσίες προς Δημόσια Διοίκηση)
  • Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων
  • Εγκυρότητα Στοιχείων Εκκαθαριστικού

  Στη σελίδα αυτή ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του Εκκαθαριστικού που τον ενδιαφέρει.

 3. Αδυναμία οριστικής υποβολής Ε1 (δηλαδή δεν εμφανίζεται το παράθυρο "Επιβεβαίωση Οριστικής Υποβολής Δήλωσης" για να πατήσει το πλήκτρο "ΝΑΙ")

  Αν κατά την Οριστική Υποβολή της Δήλωσης Ε1 εμφανίστηκε στο πάνω μέρος της οθόνης το μήνυμα:
  "Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου. Το αναδυόμενο παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές κάντε κλικ εδώ... " (Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here...)
  Κάντε κλικ και επιλέξτε :
  Να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από αυτήν την τοποθεσία πάντοτε... (Always Allow Pop-ups from This Site...)
  Εμφανίζεται παράθυρο που ρωτάει:
  Θέλετε να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από την τοποθεσία 'webtax.gsis.gr'; (Would you like to allow pop-ups from 'webtax.gsis.gr'?)
  Επιλέξτε ΝΑΙ (YES)
  Επιλέξτε Επανάληψη (Retry)

  Για περισσότερο αναλυτικές οδηγίες ακολουθείστε το σύνδεσμο:
  http://www.microsoft.com/hellas/security/windowsxpsp2/using/security/web/sp2_popupblocker.mspx

 4. Αδυναμία συμπλήρωσης της ένδειξης "Φιλοξενούμενος" στο πεδίο "Ονοματεπώνυμο Εκμισθωτή"

  Η συμπλήρωση του ονοματεπωνύμου ή της επωνυμίας του εκμισθωτή, γίνεται αυτόματα με την πληκτρολόγηση του Α.Φ.Μ. στο σχετικό κωδικό (801, 802 κ.λπ.). Στο πεδίο της επωνυμίας ΔΕΝ μπορείτε να συμπληρώσετε τίποτε. Αν θέλετε να δηλώσετε ότι φιλοξενείσθε, αναγράψτε στον κωδικό 801 τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί χωρίς να συμπληρώσετε τον κωδικό 811 για να δηλώσετε ότι δεν καταβάλλετε ενοίκιο.

 5. Αδυναμία δήλωσης συζύγου που δεν έχει ΑΦΜ

  Εφ' όσον η σύζυγός σας δεν υποχρεούται να έχει Α.Φ.Μ. και δεν έχει εισοδήματα, ΔΕΝ χρειάζεται να συμπληρώσετε τα προσωπικά της στοιχεία ούτε την ένδειξη "έγγαμος" αφού η δήλωση, στην περίπτωση αυτή, δεν είναι κοινή αλλά αφορά αποκλειστικά εσάς. Σε περίπτωση που για τη σύζυγό σας, που ανήκει στην παραπάνω κατηγορία, έχει καταβληθεί δαπάνη (π.χ. έξοδα ιατρικής περίθαλψης) κατά τη διάρκεια του 2009, η οποία μπορεί να αφαιρεθεί από το συνολικό εισόδημα ή το φόρο σας, παρακαλούμε για την υποβολή της δήλωσής σας στη Δ.Ο.Υ., δεδομένου ότι η εφαρμογή μας, δεν είναι δυνατό να καλύψει αυτή την εξαίρεση.

 6. Υποβολή συμπληρωματικών εντύπων (Ε3 και Ε2)

  Εφόσον υπάρχει υποχρέωση συνυποβολής συμπληρωματικών εντύπων (Ε2 ή/και Ε3) αυτά πρέπει να υποβληθούν ΠΡΙΝ από την οριστική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), ακόμη και στην περίπτωση που είναι μηδενικά.
  Μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) τυχόν συμπληρωματικά έντυπα μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με συμπληρωματική δήλωση, μετά την παραλαβή του οριστικού εκκαθαριστικού σημειώματος μέσω ταχυδρομείου.

 7. Υποβολή Ε3 από την επιτηδευματία σύζυγο σε περίπτωση εγγάμων

  Στην περίπτωση εγγάμων και εφ' όσον η σύζυγος είναι επιτηδευματίας, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3 με τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης και όχι με τους κωδικούς του υποχρέου / συζύγου, με τους οποίους υποβάλλεται η ?κοινή- δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).
  Σε τέτοια περίπτωση, εάν το Ε3 της συζύγου είναι το πρώτο έντυπο που θα υποβληθεί, η σύζυγος πρέπει να συμπληρώσει σωστά για τις ανάγκες της επιβεβαίωσης, τα στοιχεία μητρώου (με υπόχρεο τον σύζυγό της).

 8. Υποβολή Ε2 από τη σύζυγο σε περίπτωση εγγάμων

  Στην περίπτωση εγγάμων και εφ' όσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητα που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε, εάν χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί του υποχρέου / συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».

 9. Αδυναμία επιβεβαίωσης στοιχείων αλλοδαπού, χωρίς τη συμπλήρωση της ένδειξης «Δήμος που είστε εγγεγραμμένος»

  Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η συμπλήρωση του Δήμου στον Πίνακα 1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δεν αφορά τους πολίτες που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα. Ωστόσο, ορισμένες φορές, το πρόγραμμα υποβολής απαιτεί τη συμπλήρωση του Δήμου και σε τέτοιες περιπτώσεις.
  Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν δεν έχει γίνει σωστά η καταχώρηση στο μητρώο φορολογουμένων της Δ.Ο.Υ. και για να αντιμετωπιστεί, είναι απαραίτητη επίσκεψη του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. του για την αποκατάσταση της εικόνας του.

 10. Συμπλήρωση στοιχείων εργοδότη σε περίπτωση πολλών εργοδοτών

  Εφόσον είστε μισθωτός και οι εργοδότες σας κατά το προηγούμενο έτος ήταν περισσότεροι από πέντε (5), γράψτε στις πρώτες τέσσερις γραμμές τους 4 εργοδότες που σας κατέβαλαν τα μεγαλύτερα ποσά εισοδήματος και στην πέμπτη γραμμή την ένδειξη «ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ» με ποσό το σύνολο του υπολειπόμενου εισοδήματός σας.

 11. Υποβολή τροποποιητικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος

  Η υπηρεσία TAXISnet δεν δέχεται τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με την εκτύπωση της ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης σας. Σημειώνεται ότι η Δ.Ο.Υ. θα μπορεί να προχωρήσει στην εκκαθάριση της τροποποιητικής /συμπληρωματικής σας δήλωσης μετά την ενημέρωση του συστήματος TAXIS σχετικά με την εκκαθάριση της δήλωσής σας. Για το λόγο αυτό είναι προτιμότερο να επισκεφθείτε τη Δ.Ο.Υ. σας για την υποβολή της τροποποιητικής /συμπληρωματικής σας δήλωσης, μετά την παραλαβή του Εκκαθαριστικού σας Σημειώματος μέσω των ΕΛ.ΤΑ.

 12. Είσπραξη επιστροφής φόρου πάνω από 1.500 ευρώ

  Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αν η επιστροφή φόρου σας ανέρχεται σε ποσό μεγαλύτερο των 1.500 ευρώ τότε, με σχετική σημείωση στο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα σας σταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε τη δήλωσή σας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ, για τον έλεγχο του επιστρεφόμενου ποσού.