Αριθμός Πρωτ. 7144/258 12.04.2011 Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2011, ως ημέρας υποχρεωτικής αργία.

2011-05-03 09:50

Αριθμός Πρωτ. 7144/258 12.04.2011 Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2011, ως ημέρας υποχρεωτικής αργία.