Αριθμός Πρωτ. 4248/86 30.03.2011 Καθορισμός εκδρομικού-επιμορφωτικού προγράμματος νέων αγροτών Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2011.

2011-05-17 17:33

Αριθμός Πρωτ. 4248/86 30.03.2011 Καθορισμός εκδρομικού-επιμορφωτικού προγράμματος νέων αγροτών Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2011.