Αριθμός Πρωτ. 12457/418 30.06.2011 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζομένων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β΄ημερολογιακό εξάμηνο 2011.

2011-07-20 12:23

Αριθμός Πρωτ. 12457/418 30.06.2011 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζομένων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β΄ημερολογιακό εξάμηνο 2011.