Ανακοίνωση σχετικά με τις διασταυρώσεις επιχειρηματικής αμοιβής εισοδήματος φυσικών προσώπων με τα αντίστοιχα ποσά που αναγράφονται στις δηλώσεις των προσωπικών εταιρειών

2010-11-16 18:17

  

   

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών απέστειλε ηλεκτρονικά σε όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας τις περιπτώσεις ανακριβούς δήλωσης της επιχειρηματικής αμοιβής που έλαβαν φυσικά πρόσωπα, ώστε αυτές με τη σειρά τους να προβούν στις σχετικές ενέργειες.

Συγκεκριμένα, η ΓΓΠΣ, προχώρησε στη διασταύρωση των αναγραφόμενων ποσών επιχειρηματικής αμοιβής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2008, 2009 και 2010, με τα αντίστοιχα ποσά που αναγράφονται στις δηλώσεις εισοδήματος των προσωπικών εταιρειών για τα ίδια οικονομικά έτη. Από τη διασταύρωση αυτή διαπιστώθηκαν:

Για το οικονομικό έτος 2008:

  • Σε 2.004 περιπτώσεις δεν δηλώθηκε καθόλου επιχειρηματική αμοιβή, συνολικού ύψους 12.129.428 ευρώ.
  • Σε 808 περιπτώσεις δηλώθηκε μικρότερη επιχειρηματική αμοιβή. Η συνολική διαφορά που διαπιστώθηκε είναι 4.632.831 ευρώ.
  • Σε 1.310 περιπτώσεις δεν έχει υποβληθεί δήλωση ή η δήλωση δεν έχει εκκαθαριστεί. Το ποσό επιχειρηματικής αμοιβής που αντιστοιχεί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 9.812.452 ευρώ.


Για το οικονομικό έτος 2009:

  • Σε 2.241 περιπτώσεις δεν δηλώθηκε καθόλου επιχειρηματική αμοιβή συνολικού ύψους 14.448.942 ευρώ.
  • Σε 791 περιπτώσεις δηλώθηκε μικρότερη επιχειρηματική αμοιβή. Η συνολική διαφορά που διαπιστώθηκε είναι 5.526.346 ευρώ.
  • Σε 1.678 περιπτώσεις δεν έχει υποβληθεί δήλωση ή η δήλωση δεν έχει εκκαθαριστεί. Το ποσό επιχειρηματικής αμοιβής που αντιστοιχεί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 15.024.831 ευρώ.


Για το οικονομικό έτος 2010:

  • Σε 1.763 περιπτώσεις δεν δηλώθηκε καθόλου επιχειρηματική αμοιβή συνολικού ύψους 10.624.580 ευρώ.
  • Σε 598 περιπτώσεις δηλώθηκε μικρότερη επιχειρηματική αμοιβή. Η συνολική διαφορά που διαπιστώθηκε είναι 3.339.586 ευρώ.