Το ηλεκτρονικό σύστημα “elenxis”, επιχειρεί να θέσει σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2011 η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων

2010-11-08 15:43

  

Το ηλεκτρονικό σύστημα “elenxis”, επιχειρεί να θέσει σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2011 η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, το οποίο θα αντλεί πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα Taxis με αποτέλεσμα οι ελεγκτές να έχουν άμεση πρόσβαση σε κάθε είδους φορολογικό στοιχείο της επιχείρησης κατά τη διεξαγωγή τακτικού ή προσωρινού ελέγχου.Παράλληλα, μέσω των τραπεζών θα γίνονται από την 1-1-2011 όλες οι συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών και επιχειρήσεων που υπερβαίνουν τις 3.000 ευρώ. Επίσης οι ιδιώτες υποχρεωτικά θα πρέπει να πληρώνουν με κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική) ή επιταγή για κάθε αγορά που θα πραγματοποιούν εφόσον υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ.