Δελτίο Τύπου ΓΓΔΕ για την εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο.

2015-06-06 11:51

Δελτίο Τύπου ΓΓΔΕ για την εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο.