Εκτύπωση Βεβαίωσης Συντάξεων για Φορολογική Χρήση ΟΓΑ - Προσοχή: Η παρούσα εφαρμογή αφορά τις βεβαιώσεις για φορολογική χρήση ποσών που καταβλήθηκαν τα έτη 2012, 2011 και αφορούν τα οικονομικά έτη 2013, 2012 αντίστοιχα

2013-05-27 14:58

Εκτύπωση Βεβαίωσης Συντάξεων για Φορολογική Χρήση ΟΓΑ

Προσοχή: Η παρούσα εφαρμογή αφορά τις βεβαιώσεις για φορολογική χρήση ποσών που καταβλήθηκαν τα έτη 2012, 2011 και αφορούν τα οικονομικά έτη 2013, 2012 αντίστοιχα.

http://www.oga.gr/apps/bebaiwsi_login.php