Ανακοίνωση σχετικά με την έκθεση προόδου της Ε.Ε. για την ελληνική οικονομία

2010-08-25 16:19

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθες αξιολόγησε θετικά την προσπάθεια της χώρας μας και έκρινε ότι η Ελλάδα πληροί τους όρους, για να λάβει τη δεύτερη δόση δανείων από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιοποιεί σήμερα τα επικαιροποιημένα κείμενα για το Μνημόνιο Συνεννόησης και το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, όπως επίσης και την έκθεση που έχει ετοιμάσει για την ελληνική οικονομία.

Τα επικαιροποιημένα κείμενα για το Μνημόνιο Συνεννόησης και το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, θα αναρτηθούν σήμερα στα ελληνικά και στα αγγλικά και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών αναρτάται επίσης και η έκθεση προόδου που υπέβαλε η ελληνική Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.