Ανακοίνωση, σχετικά με την εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2010

2010-11-23 09:46

  

    Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία  εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2010, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 17.334 εκατ. ευρώ από 24.833 εκατ. το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2009 σημειώνοντας μείωση 30,2% έναντι στόχου μείωσης κατά 33,2% με βάση το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2011 που κατατέθηκε στη Βουλή στις 18 Νοεμβρίου 2010.

    Η σημαντική μείωση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουρίου-Οκτωβρίου 2010 βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μεγάλο περιορισμό των δαπανών, αλλά και στην αύξηση των εσόδων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στο δεκάμηνο διάστημα μειώθηκαν κατά 7,1%. Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 11,2% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 9%,  ενώ  οι τόκοι αυξήθηκαν κατά 5,5% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 7,6%. Η μείωση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των δαπανών για  Ασφάλιση και Περίθαλψη (μείωση κατά 1.526 εκατ. € σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009), των λειτουργικών και λοιπών δαπανών (μείωση κατά 1.022  εκατ. €), καθώς και στην μείωση των Αποδοχών και Συντάξεων  κατά 1.265 εκατ. €.

    Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 3,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Η βελτίωση της απόδοσης των εσόδων κατά το δεκάμηνο σε σχέση με το εννεάμηνο (που η αύξηση ήταν 3,6%) οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ κατά περίπου 15% το μήνα Οκτώβριο, ενώ περαιτέρω σημαντική αύξηση των εσόδων αναμένεται τους τελευταίους δύο μήνες του έτους κυρίως ως αποτέλεσμα της απόδοσης μέτρων όπως η εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, η είσπραξη φόρων ακίνητης περιουσίας που εκκρεμούν και η είσπραξη τελών κυκλοφορίας για το 2011.

    Οι δαπάνες τέλος του ΠΔΕ είναι περιορισμένες κατά 24,6% και  τα έσοδα του  κατά 3,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

 

  • Υπουργείο Οικονομικών