Υπογραφή από Υφυπουργό Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας της Κ.Υ.Α για τις Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

2010-11-22 13:35

  

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2010


    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


    Υπογραφή από Υφυπουργό Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας της Κ.Υ.Α για τις Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

    Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Ντίνο Ρόβλια και ήδη εστάλη στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Δημήτρη Ρέππα, για συνυπογραφή, η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά τις "Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων".

    Η Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζει τις απαιτήσεις ενός ολοκληρωμένου, αδιάβλητου και ηλεκτρονικά σφραγισμένου, ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών - εκροών όγκου καυσίμων στα πρατήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 7 του νόμου 3784/09.

    Επιτυγχάνεται έτσι ο εκσυγχρονισμός και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και διευκολύνεται ο έλεγχος των πρατηρίων υγρών καυσίμων, των εταιριών εμπορίας και των διανομέων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με σκοπό τον περιορισμό του παράνομου εμπορίου της νοθείας και της φοροδιαφυγής.

    Το σύστημα αυτό διασυνδέει τη δεξαμενή του πρατηρίου με την αντλία, λειτουργεί ηλεκτρονικά και δίδει ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία για την ποσότητα του υγρού καυσίμου (βενζίνης, πετρελαίου) που μπήκε ή βγήκε (πωλήθηκε).

    Ειδικότερα το σύστημα ελέγχου αποτελείται από:

    " Ένα μηχανισμό μέτρησης στάθμης του καυσίμου εντός των δεξαμενών, που καταγράφει και συγκρίνει τις ποσότητες των εξερχομένων από τις αντλίες καυσίμων, αλλά και παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης και έγκαιρης ειδοποίησης των πιθανών διαρροών. Αναλυτικά, ο μηχανισμός μέτρησης του υποσυστήματος, μετρά τη στάθμη και τη θερμοκρασία του καυσίμου, καθώς επίσης και τη στάθμη νερού εντός της δεξαμενής του πρατηρίου. Ο μηχανισμός αυτός είναι σε διαρκή σύνδεση με κατάλληλο ελεγκτή συλλογής και δυνητικής επεξεργασίας των δεδομένων μετρήσεων και αποτελείται από κατάλληλο αισθητήρα μεταλλικής ράβδου, παρέχοντας αξιόπιστα αποτελέσματα. Ο μηχανισμός είναι σε θέση να πραγματοποιεί αυτόματη αναγνώριση της εισροής καυσίμου στις δεξαμενές κατά τον εφοδιασμό και να καταγράφει αυτήν ως νέα παραλαβή.  

    " Το υποσύστημα παρακολούθησης εκροών από τις αντλίες καυσίμων, συλλέγει, καταγράφει, επεξεργάζεται και διασφαλίζει ηλεκτρονικά, μέσω μιας ηλεκτρονικής κονσόλας, όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εισροές και εκροές από τις δεξαμενές των καυσίμων ενώ παρέχει και τη δυνατότητα σύνδεσης με εγκεκριμένο φορολογικό μηχανισμό.

    " Το σύστημα έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής μετάδοσης όλων των στοιχείων και δεδομένων που μετρά και καταγράφει, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την διαφάνεια και τον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Με το σύστημα εισροών - εκροών γίνεται ακριβής ο έλεγχος και η αντιμετώπιση οποιουδήποτε κρούσματος λαθρεμπορίου ή νοθείας του καυσίμου, ενώ διασφαλίζεται η διαφάνεια προς όφελος του καταναλωτή.