Οι ειδοποιήσεις πληρωμής διαθέσιμες στο διαδίκτυο της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς στις αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος

2011-10-31 09:07

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να διευκολύνει την άμεση πληρωμή της 2ης δόσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς στις αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011, ανάρτησε σήμερα στο διαδίκτυο 592 χιλιάδες ειδοποιήσεις πληρωμής για τα εκκαθαριστικά σημειώματα που εκδόθηκαν στις 31.8.2011. 

Οι ειδοποιήσεις έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr) και συγκεκριμένα στην επιλογή «Υπηρεσίες προς Πολίτες à Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου». Σημειώνεται ότι ποσοστό 83% των ειδοποιήσεων αυτών προέκυψε από την εκκαθάριση δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος 2011 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet και κατά συνέπεια οι φορολογούμενοι αυτοί έχουν ήδη τη δυνατότητα να τις ανακτήσουν από το διαδίκτυο.

Οι πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISnet μπορούν να εκτυπώσουν την εν λόγω ειδοποίηση πληρωμής της 2ης δόσης προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν για την εξόφληση στα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ., κ.α.).

Εναλλακτικά, για την πληρωμή της 2ης δόσης στα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον η δόση αυτή είναι ισόποση με την 1η δόση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η  απόδειξη πληρωμής της 1ης δόσης, ή το απόκομμα πληρωμής της 1ης δόσης που είναι ενσωματωμένο στα εκκαθαριστικά σημειώματα, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Για τεχνικούς λόγους δεν έχει ακόμα αναρτηθεί μικρός αριθμός σημειωμάτων, που αφορά όσους κατέβαλαν την πρώτη δόση μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων μετά τις 30/9/2011.  Για την περίπτωση αυτή, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της ειδοποίησης, οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται για την πληρωμή και στη Δ.Ο.Υ. Οι φορολογούμενοι φυσικά πρόσωπα, των οποίων δεν έχει ακόμα εκκαθαριστεί η δήλωση φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2011, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια· ο υπολογισμός των εισφορών και του τέλους επιτηδεύματος ν.3986/2011 που τους αντιστοιχεί θα πραγματοποιηθεί μετά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι με σημερινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και για διευκόλυνση των φορολογούμενων λόγω των δυσχερειών που έχουν παρουσιαστεί, η προθεσμία καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς στις αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011 και λήγει στις 31/10/2011, παρατείνεται μέχρι και την 09/11/2011.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών

Δε βρέθηκαν σχόλια.