Σ.Σ.Ε. 29.09.2015) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2015 [ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014] (Π.Κ. 7/29-9-2015)

2015-09-29 21:30

Σ.Σ.Ε. 29.09.2015) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2015 [ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014] (Π.Κ. 7/29-9-2015)