ΟΑΕΕ Εγκύκλιος 84/2009 ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή μηνιαίας εισφοράς κλάδου υγείας»

2009-08-31 17:12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΘΗΝΑ 31/08/09                                 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.&ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/17/84558

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ

            O.A.E.E

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        ΠΡΟΣ:  1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ                                                                                 

ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ                                                                              2. Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18                                         

ΠΛΗΡΟΦ: Κ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ                                                                      

ΤΗΛΕΦ: 210 5229978                                                             ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:   84

FAX: 210 5285599                                                                         

                                        

                                                                                                                                                                                                                                                             

ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή μηνιαίας εισφοράς κλάδου υγείας».

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 69/09 εγκύκλιος.

 

             Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. Φ40035/16987/1671/23-7-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1555/29-7-09 τεύχος Β’) η μηνιαία ατομική εισφορά του κλάδου υγείας για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ (Ν. 2084/92) ορίζεται σε  90 (ενενήντα) € από 1-7-2009. 

Ύστερα από τα ανωτέρω η εισφορά του κλάδου ασθενείας για τις ασφαλιστικές κατηγορίες Π01 έως Π14 διαμορφώνεται σε 90 (ενενήντα) € και για τις ασφαλιστικές κατηγορίες Π51 έως Π64 σε 126 (εκατόν είκοσι έξι) €..

Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω ασφαλισμένων από 1-7-2009 διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΕΣ

 

1. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΛΑΔΟΥ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Π01

152,41

90

242,41

Π02

186,14

90

276,14

Π03

222,20

90

312,20

Π04

242,58

90

332,58

Π05

279,81

90

369,81

Π06

315,59

90

405,59

Π07

337,46

90

427,46

Π08

364,90

90

454,90

Π09

389,55

90

479,55

Π10

414,22

90

504,22

Π11

438,87

90

528,87

Π12

463,52

90

553,52

Π13

488,19

90

578,19

Π14

512,85

90

602,85

 

 

2. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

(ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 40%)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Π51

213,37

126

339,37

Π52

260,60

126

386,60

Π53

311,09

126

437,09

Π54

339,62

126

465,62

Π55

391,74

126

517,74

Π56

441,82

126

567,82

Π57

472,44

126

598,44

Π58

510,85

126

636,85

Π59

545,37

126

671,37

Π60

579,90

126

705,90

Π61

614,42

126

740,42

Π62

648,93

126

774,93

Π63

683,47

126

809,47

Π64

717,99

126

843,99

 

 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην εγκύκλιο 69/2009. Της παρούσης να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι της μονάδας σας. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ι. ΜΑΡΙΑ