Ανακοίνωση σχετικά με τον ορισμό Ειδικού Γραμματέα ΔΕΚΟ στο Υπουργείο Οικονομικών

2010-09-15 17:05

Στη θέση του Ειδικού Γραμματέα ΔΕΚΟ τοποθετείται ο κ. Γιώργος Κυριακός. Η επιλογή του νέου Ειδικού Γραμματέα ΔΕΚΟ εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του κυβερνητικού προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα και την εξυγίανση των δημοσίων επιχειρήσεων.

Ο Γιώργος Κυριακός είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το University of Denver και MSc Διοίκησης Επιχειρήσεων του Boston University. Είναι μέλος του ΔΣ του ΟΠΑΠ με εκτελεστικά καθήκοντα στον Οργανισμό και στις θυγατρικές του. Διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του ECR Greece. Έχει εικοσαετή εμπειρία σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στον ιδιωτικό τομέα (Αθηναϊκή Ζυθοποιία, HEINEKEN Γαλλίας, Γενικός Διευθυντής της Super League).

Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ευχαριστεί τον κ. Γιάννη Κουσουλάκο, για την μέχρι τώρα προσφορά του στο έργο της Κυβέρνησης σε θέματα ΔΕΚΟ.