Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2011

2010-09-08 15:42

  

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας έχει αναγνωριστεί σαν κύριος παράγοντας  για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την παραγωγή πλούτου.

Για την προώθηση της πολιτικής αυτής γίνονται καθημερινές προσπάθειες τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Η επιτυχία αυτής της πολιτικής απαιτεί τη σύμπραξη πολλών παραγόντων όπως: Δημόσια Διοίκηση, επιχειρηματικός κόσμος, εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι προσπάθειες αυτές όμως θα είναι ημιτελείς αν δεν στηριχθούν με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε κάθε περιοχή από τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, όπως είναι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δήμοι, οι νομαρχίες και οι περιφέρειες αυτόνομα ή σε συνεργασία με φορείς των επιχειρήσεων, με εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ.

Αναγνωρίζοντας αυτήν την αναγκαιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει για πέμπτη φορά, πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για την επιβράβευση της Αριστείας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο.

Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη του ‘τοπικού’ είτε πρόκειται για σημείο-κέντρο λήψης αποφάσεων είτε για πεδίο εφαρμογής πολιτικών.

Επιπλέον, επιδίωξη του διαγωνισμού αποτελεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και των ίδιων των τοπικών αρχών σε θέματα επιχειρηματικότητας, η ανάδειξη και δημοσιοποίηση των επιτυχημένων πρακτικών που θα αποτελέσουν παραδείγματα για μελλοντική δράση καθώς και η ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων σε πιθανούς επιχειρηματίες.

Για την προώθηση της πρωτοβουλίας αυτής σε εθνικό επίπεδο το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κηρύσσει  Εθνικό Διαγωνισμό για την αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΒΕ 2011

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες, όσον αφορά τον τον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο διαδικτυακό τόπο:  http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards