Ανακοίνωση σχετικά με τις Εαρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

2011-05-13 17:20

Σχετικά με την ανακοίνωση των Εαρινών Προβλέψεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι η εφαρμογή του Ελληνικού Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής αποτελεί κλειδί και ουσιαστικό παράγοντα για την επίτευξη μεσοπρόθεσμα μιας βιώσιμης πορείας ανάπτυξης και μεγέθυνσης της οικονομίας και μιας διατηρήσιμης δημοσιονομικής προσαρμογής.

Όπως επισημαίνεται και στις Εαρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κατώτερο σημείο της ύφεσης εκτιμάται ότι έχει ξεπεραστεί και βρίσκεται στο τελευταίο τρίμηνο του 2010. Η χώρα θα επιστρέψει σε θετικούς ετήσιους ρυθμούς το 2012 και σε αυτό θα συντελέσει, κυρίως η στροφή της οικονομίας σε περισσότερη εξωστρέφεια με την σημαντική μείωση του εξωτερικού ελλείμματος, που προκύπτει κυρίως από την αύξηση των εξαγωγών, αλλά και τη σημαντική μείωση των εισαγωγών.

Ως προς τις δημοσιονομικές εξελίξεις, επισημαίνεται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι Εαρινές Προβλέψεις δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη την υπό εξέλιξη αξιολόγηση από την ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ που λαμβάνει χώρα αυτές τις μέρες, αλλά ούτε και το υπό διαμόρφωση Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Συνεπώς, οι προβλέψεις των δημοσιονομικών μεγεθών (του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους) αντικατοπτρίζουν στις Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την κατάσταση που θα διαμόρφωνε η παθητική αντιμετώπιση της κρίσης και η απουσία οποιασδήποτε νέας πολιτικής παρέμβασης από την κυβέρνηση.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών