Αριθμός Πρωτ. Δ.Π.Ε. 1108508 ΕΞ 2011 27.07.2011 Kαθορισμός των απαιτούμενων προύποθέσεων, των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας αυτών, για την επιλογή των υποψηφίων Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών.

2011-09-20 09:19

Αριθμός Πρωτ. Δ.Π.Ε. 1108508 ΕΞ 2011 27.07.2011 Kαθορισμός των απαιτούμενων προύποθέσεων, των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας αυτών, για την επιλογή των υποψηφίων Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών.