Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β΄ Τρίμηνο 2010

2010-09-01 13:16

Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Αποτελέσματα της Έρευνας για τον Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης, που εκπονήθηκε με συνεργασία ΟΕΕ και το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2ο  Τρίμηνο 2010

 Εισήγηση του Προέδρου του Ο.Ε.Ε. κ. Πελοπίδα Καλλίρη

 Περίληψη και Συμπεράσματα της Έρευνας