Μείωση 7,1% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής

2010-11-10 14:48

  

Μείωση 7,1% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Σεπτεμβρίου 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2009, έναντι μείωσης 9,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008. Η μείωση του Γενικού Δείκτη κατά 7,1% οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή: α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων- Λατομείων κατά 22,3%. β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 8,3%. γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 0,3%. δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 3,5%.