Ανακοίνωση σχετικά με διασταυρώσεις σε οφειλέτες με μεγάλες ληξιπρόθεσμες οφειλές και μεγάλη ακίνητη περιουσία

2010-10-15 14:20

  

Όπως είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών, στις 18 Αυγούστου, από τις διασταυρώσεις που έκανε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων είχαν εντοπιστεί 90 οφειλέτες με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 35,9 εκ, με οφειλή άνω των 200.000 ο καθένας και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 176,5 εκ (917 ακίνητα σε όλη την επικράτεια, σχέση οφειλής/αξία ακίνητης περιουσίας 1/1,5 τουλάχιστον). Στους οφειλέτες αυτούς είχαν σταλεί επιστολές-προσκλήσεις για εξόφληση των οφειλών τους μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής κινήθηκαν διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.

Τα αποτελέσματα της δράσης όπως διαμορφώθηκαν μέχρι τις 5 Οκτωβρίου, έχουν ως εξής:

  • 14 οφειλέτες με συνολικές οφειλές 9,1 εκ. ευρώ είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους και κατέβαλαν έναντι αυτών 785 χιλ. ευρώ,
  • για 12 οφειλέτες με συνολικές οφειλές  4,2 εκ. ευρώ υπήρχε δικαστική αναστολή είσπραξης,
  • για 25 οφειλέτες με συνολικές οφειλές  9,1 εκ. ευρώ δρομολογήθηκαν νέες κατασχέσεις,
  • δύο οφειλέτες με συνολικές οφειλές  586 χιλ. ρύθμισαν τις οφειλές τους μετά την επίδοση κατασχετήριας έκθεσης και κατέβαλαν έναντι αυτών 28 χιλ. ευρώ,
  • για τέσσερις οφειλέτες με συνολικές οφειλές  2,3 εκ. ευρώ ολοκληρώθηκαν ήδη δρομολογημένες κατασχέσεις,
  • για πέντε οφειλέτες εκδόθηκαν προγράμματα πλειστηριασμού,
  • για δέκα οφειλέτες αναμένεται η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού,

Το Υπουργείο θα ολοκληρώσει συστηματικά όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, συμπεριλαμβανόμενου και του πλειστηριασμού, για να επιτευχθεί η είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσίου από τους οφειλέτες αυτούς.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων και των διασταυρώσεων μέχρι σήμερα δείχνουν ότι οι συντονισμένες δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών αποδίδουν, γι’ αυτό και θα εντατικοποιηθούν.