Εργασίες αναβάθμισης της υπηρεσίας TAXISnet την Τετάρτη 30/03/2011 από ώρα 14:30΄ έως 18:30΄

2011-03-29 16:51

TAXISnet                                                                                                                 29.03.2011


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ., δεν θα είναι διαθέσιμες την Τετάρτη 30/03/2011 και από ώρα 14:30΄ έως 18:30΄, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης της ασφάλειας του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
 

Πηγή ΓΓΠΣ